Đặt hàng máy công cụ và phụ tùng

Xin vui lòng điền vào đơn đặt hàng dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ và sẳn sàng trả lời bất cứ câu hỏi về sản phẩm của quý khách, nhanh và sớm nhất.

Vina Machines

VINAMACHINE CORP
1060 3/2 Street, Ward 12, District 11, HCM, Vietnam
Tel: +84 83962 5458 - Fax: +84 83962 5459
Tax code: MSY 0312673730 

 

Tiếng Việt