Máy Cắt Plasma AMG CNC FLAME/PLASMA CUTTING MACHINE FSC SERIES

<p><img width="326" height="328" src="/images/content/amg-cnc-flame-plasma-cutting-machine-fsc-series-0.png" alt="FSC" /></p>...

FSC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

MẪU

FSC

Tốc độ nhanh

9000 : 12000 : 24000

Tốc độ cắt Plasma

30 ~ 9000 mm/phút

Tốc độ cắt Flame

30 ~ 1500 mm/phút

Vị trí chính xác

±0.2 mm/10M

Repeative accuracy

±0.1 mm

Chiều rộng rãnh

2000 : 3000 : 4000 : 5000 : 6000 : 7000 : 9000 : 12000

Chiều rộng cắt

1550 : 2500 : 3200 : 4200 : 5100 : 6100 : 8100 : 11000

Over all width

Chiều rộng rãnh +750mm

Chi tiết thông số kĩ thuật