MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC 8211 TC 970XXL

<p><img width="326" height="206" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-970xxl-0.png" alt="ric-tc970xxl" /></p>
<p><img alt="ric-tc6640a" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-970xxl-1.png" width="775" height="527" /></p>
514501359

ric-tc970xxl

ric-tc6640a

Dòng Máy Đơn vị RIC-TC6640 RIC-TC8580 RIC-TC970XXL
Đường kính tiện qua băng mm (in) Ø660 (25.98”) Ø850 (33.45”) Ø970 (38.1”)
Lỗ trục chính  mm (in) Std. Ø102 (4”) Std. Ø102 (4”) Std.: Ø155(6”)
Opt. Ø165 (6.5”) Opt. Ø165 (6.5”) Opt.: A2-15: Ø228(9”) / A2-20: 135(5”) / A2-20: Ø205(8”)
Công suất trục chính (Cont.) kW (HP) α22i 22 (29.5) α22i 22 (29.5) α30i 30 (40)
Công suất trục chính (30 min.) kW (HP) 26 (34.9) 26 (34.9) 37 (49)

ric-tc6640b Chi tiết thông số kĩ thuật

Ch