Máy Tiện Cơ MÁY TIỆN CƠ CHÍNH XÁC CAO RICHYOUNG (GEAR HEAD) RIC-T1550M

<p><img width="326" height="215" src="/images/content/may-tien-co-chinh-xac-cao-richyoung-gear-head-ric-t1550m-0.png" alt="RIC-T1550M" /></p>...

RIC-T1550M

DÒNG MÁY

RIC-T1550M

RIC-T1840M

RIC-T18120M

RIC-T2140M

RIC-T21120M

Đường kính tiện qua băng

380mm (14-9/10)

462mm (18-1/5)

542mm (21-1/3)

Đường kính tiện qua hầu

610mm (24”)

710mm (27-9/10)

790mm (31-1/10)

Đường kính chống tâm

1250mm (50”)

1000mm (40”)

3000mm (120”)

1000mm (40”)

3000mm (120”)

Lỗ trục chính

56mm (2-1/5)

80mm (3-1/7)

80mm (3-1/7)

Tốc độ trục chính

16 steps/25~2000 rpm

Green 25 80 260 840

Yellow 33 108 350 1120

Red 45 140 470 1500

Blue 60 190 625 2000

“matrix” disc clutch for Forward/reverse

16 steps / 20~1600 rpm

Green 20 65 210 670

Yellow 25 85 280 900

Red 35 115 380 1200

Blue 50 150 500 1600

“matrix” disc clutch for Forward/reverse

16 steps / 20~1600 rpm

Green 20 65 210 670

Yellow 25 85 280 900

Red 35 115 380 1200

Blue 50 150 500 1600

“matrix” disc clutch for Forward/reverse

Công suất

7.5 HP

10 HP

12.5 HP

 Chi tiết thông số kĩ thuật

 

Products: