Máy Tiện MÁY TIỆN CNC TEACH-IN VỚI TRỤC C RICHYOUNG RIC-TC1640

<p><img width="326" height="216" src="/images/content/may-tien-cnc-teach-in-voi-truc-c-richyoung-ric-tc1640-0.png" alt="RIC-TC1640 A" /></p>...

RIC-TC1640 A

RIC-TC1640

Dòng Máy

Đơn vị

RIC-TC1640

RIC-TC1660

RIC-TC1740

Đường kính tiện qua băng

mm

410

440

Đường kính chống tâm

mm

890

1400

1000

Tốc độ trục chính

Rpm

Gear steps

/

Range

Pneumatic change 2 steps /

L: 25 ~ 480

H: 481 ~ 3000

H: 352 ~ 3000

L: 50 ~ 355

Lỗ trục chính

mm

52.5 / 51 (opt.)

55

 Chi tiết thông số kĩ thuật

Products: